Día de la Policía Nacional

el 3 d’Octubre Na Violant d’Hongria senyoreta Carmela Cuevas, acompanyada per el Prohom Marco A. Esteve van assitir a la celebració del dia del patró de la Policia Nacional.