Qué som?

Germandat dels Cavallers de la Conquesta és una associació de barons, fills de Castelló de la Plana o arrelats en aquesta ciutat amb les següents finalitats:

  • La  defensa  i  conservació  de  les  tradicions  pairals  de  Castelló  i primordialment les que s’originen en la fundació de l’actual ciutat, col·laborant amb el Municipi en els actes que, cada any, recorden el trasllat de la nostra ciutat al lloc que ara ocupa per reial concessió del Rei En Jaume I, especialment la participació al Pregó i Romeria de les canyes.
  • La tradicional consideració dels nostres sants  Patrons, Santa Maria del Lledó, Sant Jaume i Sant Cristòfol, com a expressió de les nostres conviccions.
  • L’observació  dels  principis de l’honor cavalleresc del segle XII que siguen  compatibles amb la nostra actual societat, i  la plena vigència per al  nostre país  dels  principis  de llibertat, justicia, solidaritat i igualtat.
  • Fomentar, amb  tots  els  mitjans  possibles, l’estudi i investigació dels fets històrics que van conduir a la fundació de la ciutat, així com de les conseqüències culturals, socials i de tot ordre que se’n deriven.
  • La conservació i recuperació de les tradicions de l’antic castellonenc Gremi dels Fadrins.
  • El  coneixement i investigació dels cavallers  i personatges  històrics que van col·laborar amb el Rei  En Jaume  per a conquerir les nostres terres.   A cada soci Cavaller li serà assignat un personatge històric, del qual ostentarà el nom i les armes heràldiques.
  • Vertebrar i organitzar un ample i actiu col.lectiu de cavallers joves, capaç d’assegurar en el futur la promoció i eixamplament dels valors i principis que té com a objectiu la Germandat.

Per  l’acompliment  de  les  finalitats  esmentades  anteriorment, l’associació realitzarà les següents activitats:

  • Participació activa a les festes fundacionals de Castelló.
  • Participació en altres festes tradicionals a Castelló o altres llocs.
  • Redacció i publicació de llibres i butlletins de divulgació històrica i cultural, i exposició de les activitats de l’associació.