Protecció de dades

A l’efecte del que es disposa en la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals, la Germandat de Cavallers de la Conquesta de Castelló de la Plana informa el CLIENT, que les dades de caràcter personal necessaris a conseqüència de la sol·licitud de compra, transaccions, i/o contractació de productes i/o serveis que tinguen lloc per qualsevol mitjà, així com els processos informàtics respecte de dades ja registrades, seran incorporats a un fitxer creat sota la responsabilitat de la Germandat de Cavallers de la Conquesta de Castelló de la Plana, autoritzant aquesta societat per al tractament d’aquestes dades.

La recollida i el citat tractament tenen per finalitat el manteniment de la relació contractual establida entre les parts, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis prestats, l’adequació dels mateixos a les preferències i gustos dels usuaris, el disseny dels nostres serveis, l’enviament d’informació tècnica, operativa o comercial sobre productes i serveis oferits per la Germandat de Cavallers de la Conquesta de Castelló de la Plana actualment i en el futur, a través d’aquesta companyia o de tercers.

El CLIENT podrà exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seues dades conforme al que s’estableix en la instrucció 1/1998 de l’Agència de Protecció de Dades, accedint des de la web de la companyia, dirigint-se per correu postal al responsable del tractament, la Germandat de Cavallers de la Conquesta de Castelló de la Plana, l’adreça és cavallersdelaconquesta@gmail.com.

La resposta a les qüestions que se li han plantejat i a les dades sol·licitades per a formalitzar la seua relació amb la Germandat de Cavallers de la Conquesta de Castelló de la Plana és totalment potestativa, no existint obligació per part de la Germandat de Cavallers de la Conquesta de Castelló de la Plana de sol·licitar al CLIENT el seu consentiment per a la recollida de les dades en referir-se aquests a les parts del contracte o precontracte de la relació negocial i sent necessaris per al manteniment i compliment d’aquest. D’aquesta manera, la negativa del CLIENT a facilitar les dades mínimes de caràcter personal que se li hagen pogut sol·licitar, determinarà la falta de validesa del contracte quan són necessaris per a la finalitat abans esmentada.

Per a la utilització del nostre lloc web és necessari la utilització de cookies. Les cookies s’utilitzen amb la finalitat d’analitzar l’ús que fan els usuaris del nostre lloc web. Si vosté ho desitja pot configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per a impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Per favor consulte les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació.

El CLIENT accepta que la Germandat de Cavallers de la Conquesta de Castelló de la Plana pot procedir a l’enviament al CLIENT de comunicacions comercials, publicitàries i promocionals per correu electrònic, fax o per altres mitjans de comunicació electrònica equivalents, per la qual cosa les dades referents als mateixos seran utilitzats per a dur a terme aquestes comunicacions, i això a l’empara del que s’estableix en la Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i a la Llei 32/2003, de 3 de Novembre, General de Telecomunicacions. No obstant això, l’informem que podrà revocar el consentiment, en cada comunicat comercial o publicitari que se li faça arribar, i en qualsevol moment, mitjançant notificació a aquesta companyia per correu postal o per correu electrònic a administracion@valenciaextra.com.