Cavallers que han encarnat a Jaume I al pregó

Cavallers que han encarnat a Jaume I al pregó

1951 – FRANCISCO MARTINEZ DIAZ
1952 – FRANCISCO MARTINEZ DIAZ
1953 – FRANCISCO MARTINEZ DIAZ
1954 – FRANCISCO MARTINEZ DIAZ
1955 – FRANCISCO MARTINEZ DIAZ
1956 – FRANCISCO MARTINEZ DIAZ
1957 – JOAQUIN OLUCHA MARZA
1958 – FRANCISCO MARTINEZ DIAZ
1959 – JOSE A. GODES ROYO
1960 – JUAN ANT. BELTRAN UBEDA
1961 – FRANCISCO MARTINEZ DIAZ
1962 – DOMINGO TARREGA MOR
1963 – ROBERTO PEREZ DE HEREDIA VALLE
1964 – MANUEL BREVA NEBOT
1965 – JACINTO CHERMA BERNAT
1966 – FERNANDO SANCHIS SEGARRA
1967 – EDUARDO ROSELL BATALLA
1968 – FRANCISCO VALLS GARCIA
1969 – LUIS BRAULIO ESCRIBANO
1970 – JACINTO CHERMA BERNAT
1971 – JUAN M. TENA SOLSONA
1972 – JUAN M. TENA SOLSONA
1973 – LUIS BRAULIO ESCRIBANO
1974 – PETER MULET TALÓ
1975 – BENJAMIN GARCES EDO
1976 – BENJAMIN GARCES EDO
1977 – BENJAMIN GARCES EDO
1978 – BENJAMIN GARCES EDO
1979 – JUAN VTE. BELLES ESCRIG
1980 – JUAN PRADES GARCIA
1981 – JUAN PRADES GARCIA
1982 – BENJAMIN GARCES EDO
1983 – MIGUEL SOLER BARBERÁ
1984 – BENJAMIN GARCES EDO
1985 – FERNANDO ULLDEMOLINS SALVADOR
1986 – VICENTE FARNOS DE LOS SANTOS
1987 – JOSE LUIS ALÉ REVEST
1988 – EMILIO OLUCHA ROVIRA
1989 – JOSE ROVIRA BALAGUER
1990 – JOSÉ BERNAT LLORENS
1991 – EMILIO OLUCHA ROVIRA
1992 – CARLOS ULLDEMOLINS SALVADOR
1993 – CARLOS ULLDEMOLINS SALVADOR
1994 – LUIS BRAULIO ESCRIBANO
1995 – LUIS BRAULIO ESCRIBANO
1996 – JOSÉ GUILLEN FRANCO
1997 – IGNACIO PIQUERAS BADIA
1998 – MIGUEL MONFORT CASAÑ
1999 – JOSÉ GUILLEN FRANCO
2000 – CARLOS DEL RIO DIAZ
2001 – EDUARDO MAS DEL RIO
2002 – BENJAMIN GARCES SAURA
2003 – FRANCISCO ROCA REALP
2004 – FERNANDO SALVADOR VENTURA
2005 – VICENTE GUILLAMON CELADES
2006 – FRANCISCO MARTINEZ CAPDEVILA
2007 – MIGUEL ANGEL MULET TALO
2008 – RUBÉN IBÁÑEZ BORDONAU
2009 – DOMINGO QUESADA AGUILERA
2010 – FERNANDO ULLDEMOLINS SALVADOR
2011 – MANUEL ALTAVA LAVALL
2012 – VICENTE FARNOS DE LOS SANTOS
2013 – RAUL BABILONI LLIDO
2014 – PACO VICENT DOMÉNECH “Quiquet de Castàlia”
(A títol pòstum, va ser representant per el seu fill Jaume C. Vicent)
2015- MARCO ANTONIO ESTEVE CANO
2016- EUGENIO DÍAZ CARSI
2017 – VICENT GUILLAMON I TERRADO
2018 – RAFAEL SIMO I SANCHO
2019 – HECTOR PRADES I ANDREU
2020 – CARLOS MARTÍ I VICENT
(Prorrogat els anys 2021 i 2022 a causa de la pandemia de la covid-19)

2023 – JAVIER SÁNCHEZ I DOMÉNECH

ESTATUTS DE LA GERMANDAT DELS CAVALLERS DE LA CONQUESTA

ARTICLE 19 – El Prohom

En ús de les seues facultats, correspon al Prohom:

Punt i)  Representar la figura del Rei En Jaume al Grup Històric del Pregó i presidir (juntament amb Na Violant i la primera autoritat municipal) l’acte anual d’homenatge al Rei En Jaume.

Punt k) El Prohom podrà delegar qualsevol de les seues funcions en qualsevol dels membres del Capítol Permanent que estime convenient.