Milícia Templària

Corria l’any 1995, quan el Cavaller Vicente Esteve Broch, acompanyat pels Cavallers, Ignasi Piqueras Badía, José Luis Tellols Belloví ( ) i Rafael Blasco Archilés, van proposar al Capítol Permanent de la Germandat, l’autorització per organitzar una secció dins de la Germandat que portaria el nom de Milícia Templària de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta.

La Milícia Templària va nàixer amb vocació de servir la Germandat i ocupar el buit Històric- Cultural Templer que existia a la Germandat des la seva fundació. La biografia del nostre benvolgut Rei Jaume I, des la seua infància fins la seua mort, no es pot entendre sense contem- plar els vincles del Rei amb els Templers.

La Milícia Templària, des la seva creació i dins la disciplina i marc cultural de la Germandat, sempre ha tingut l’ànim de sumar, enriquir i complementar actes històric-culturals al voltant de la figura del Rei Jaume I (raó de ser de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta).

Des de 1997, la Milícia Templària aporta al patrimoni cultural de la Germandat, un homenatge als Templers a través de la insigne figura del Mestre Templer GUILLEM DE MONT-RODÓN, tutor i educador del nostre Rei i peça clau a l’ infància i adolescència del Rei Jaume I. Relació de representants de Guillem de Mont-rodón.

El dia 27 de Juny de 1995, el Capítol Permanent de la Germandat del Cavallers de la Conquesta acordà, aprovar la proposició efectuada pel Cavaller Vicente Esteve Broch i permetre la creació i posada en marxa de la Secció anomenada Milícia Templària de la Germandat, sent Prohom José Guillem Franco y Secretari en Carlos Falomir Gimeno. Tantmateix s’aprovaren les seues Normes Internes.

Des d’aleshores fins avui la Milícia Templària ha patit diverses vicissituds, incorporacions i baixes, però sempre ha mantingut l’esperit dels seus fundadors i l’ha guiada una mateixa finalitat: Donar suport, complementar, sumar i participar en totes les activitats que sol.licite la Germandat a la qual es honra pertànyer.