Òrgans Complementaris

Organs complementaris

Prior

És el responsable de la direcció espiritual de la Germandat. Actua, en matèria religiosa, en tots els actes de l’Associació. Es mebre nat del Consell d’Honor, del Capítol General i del Capítol Permanent, als quals té veu, vet en matèria religiosa, però no vot (Articles 63é i 64é dels Estatuts de la Germandat).
Actualment este càrrec es troba vacant.

Ermità

Te al seu càrrec la conservació i custódia de l’Ermita de Sant Francesc de la font i, com a tal, és responsable de la calu, Llibre-crònica, inventari i arxiu de l’Ermita. És membre nat del Capítol Permanent (Articles 65é a 68é dels Estatuts).
Elegit reglamentariament ocupa el càrrec d’Ermità el Cavaller Josep Miquel Francés i Camús, que era ja Ermità en funcions uns anys abans.

Cronista

És el conservador de L’Arxiu General i Servei de Documentació de la Germandat. Amb tots els documents rebuts cada any, deu anar redactan la Crònica de tots els fets i actuacions de la Germandat. És també membre del capítol Permanent (Articles 69é a 72é dels Estatuts).
Designat conforme a l’Estatut actua com a Cronista de la Germandat el Cavaller Jaume C. Vicent Aguilar.

Rei d’Armes

És l’encarregat d’organitzar i ordenar la vinculació dels Cavallers amb els personatges històrics corresponents. Mantindrà un registre actualitzat de les trobes i les anirà assignant als nous Cavallers quan vetllen armes. És membre nat del Capítol Permanent (Articles 73é a 76é dels Estatuts).
Anomenat com cal, assumeix les funcions de rei d’Armes de la Germandat el Cavaller Albert Sànchez-Pantoja i Domínguez.