Nomenada Na Violant 2012 Carmela Cuevas Saunders

La Germandat dels Cavallers de la Conquesta en reunió extraordinària del seu capítol permanent del 22 de Juliol ha designat per unanimitat a la senyoreta Carmela Cuevas Saunders Com a Violant d’Hongria 2012. La nova Reina Violant, va nàixer a Castelló l´1 de maig de 1989 sent la menuda de tres germanes, entre les seues aficions destaquen la música i la navegació a vela actualment cursa estudis de magisteri. El Prohom Marco A. Esteve ha visitat la llar familiar per comunicar a Carmela i al seus pares, Vicente i Kaye la feliç noticía. El nomenament ha sigut rebut per la familia Cuevas – Saunders, amb gran il.lusió.