Vetla d’Armes

Dissabte 12 d’octubre, 23:00 hores, ermita de Sta. Maria Magdalena del Castell Vell, Vetla d’Armes. Cerimònia de jurament dels nous cavallers. A les 20:00 hores començarà el ritual a l’ermita de St. Francesc de la Font des d’on eixirà la comitiva amb els nous cavallers per pujar a peu al turó del Castell Vell