Nomenament del XXé Guillem de Mont Rodon

José María Arquimbau 1

 

 

La Milícia Templària de la Germandad dels Cavallers de la Conquesta reunida el passat dilluns 1 de juny de 2015, acordà per unanimitat elegir el periodista José María Arquimbau Montolio com a XXé Guillem de Mont Rodon. Aquest encarnarà el Mestre Templer que fou tutor i educador del rey Jaume I  en la seua infantesa al llarg del 2016.

Aquest mestre de periodistes i president de la SAUJI, posseïdor d´importants distincions al món de la comunicació ha rebut la notícia amb alegria i ha mostrat el seu interés per conèixer amb més detall els què i el com del personatge que ha d´encarnar.

Pròximament serà presentat pel Mestre de la Milícia Templària ( Matías Ibánez ) al Prohom de la Germandat ( Luís Oria ) i cap a final de juliol a tots els membres de la milícia en el transcurs dún sopar