NORMES DELS VESTITS D´EPOCA INFANTILS

Des del principi de 2016 la Germandat posarà en vigor les normes  d´obligat compliment sobre els vestits infantils. És una antiga reivindicació en què la majoria de socis coincidix,  però fins aquest moment no s´havia pres la decisió de fer-les obligatòries.

Bé, ara ja podeu consultar-les per a que el vestuari dels xiquets i xiquetes és regisquen per la mateixa normativa.

 

NORMES PER A LA CONFECCIÓ DELS VESTITS d´EPOCA INFANTILS DE LA GERMANDAT DELS CAVALLERS DELA CONQUESTA

APROVAT REUNIÓ DEL CAPITOL AMB DATA 14/12/2015
1.- INTRODUCCIÓ.
Aquest document pretén informar-vos de les normes de confecció de vestits d’època pels xiquets socis i les xiquetes i
xiquets fills de pares socis d’aquesta Germandat, que participen en les desfilades i actes que hi organitza o a les quals hi
siga invitada. L’edat màxima de participació de les xiquetes, son els dotze anys ( 12), l’últim any de participació de les
xiquetes als actes, correspon a l’any que es compleixen 12 anys.
2.- ÀMBIT D’APLICACIÓ.
Aquestes normes són d’obligat compliment per tots els xiquets i xiquetes que participen en les desfilades i actes que
organitze o en què hi participe la Germandat dels Cavallers de la Conquesta.

3.- DESFILADES d´APLICACIÓ

.- Homenatge al Rei En Jaume.

.- Cavalcada Pregó Infantil.
.- Homenatge a Na Violant d´Hongria.
.- Altres desfilades i actes en què la Germandat dels Cavallers de la Conquesta siga invitada i on es requerisca o hi  puguen participar els xiquets i xiquetes.

4.- VESTUARI I INDUMENTÀRIA A UTILITZAR.

4.1.- Vestit d’època de xiquet.
El vestit d’època dels xiquets s’haurà d’adequar al vestuari medieval del segle XIII: dalmàtica, cota de malla, capa,cinturó i espasa.
No es podrà fixar cap tipus d’escut al pit de la dalmàtica del xiquet. Si no es compleix aquesta norma, el
membre del Capítol Permanent responsable del xiquets estarà autoritzat per vetar la participacio del xiquet a
la desfilada o acte.
4.2.- Vestit d’època de xiqueta.
Els vestits d’època de les xiquetes s’haurà d’adequar al vestuari medieval del segle XIII. El vestit de la xiqueta no podrà portar cap tipus de cua. Sols es permetrà com a prolongació del vestit que es puga arrastrar un màxim de 20 centímetres mesurats des de la vertical dels muscles. No són permeses les capes amb cua.
Respecte de les lligadures «tocados» i del pentinat, la xiqueta no podrà portar ni corona ni tiara. Si no es
compleix aquesta norma, el membre del Capítol Permanent responsable del xiquets estarà autoritzat per vetar la participacio del xiquet a la desfilada o acte.

5.- VIGENCIA DE LES NORMES.

Les normes entraran en vigència al dia següent de la publicació a la pagina web de la Germandat i seran de obligada  observació per a tots els membres de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta.
Castelló de la Plana, 15 de desembre de 2.015
Miguel Molina i Segarra- Secretari                                         Vist i plau        Luis Oria i Doménech-Prohom